Een leider zijn voor uw hond is de sleutel tot succes in zijn training


 

Zoals eerder vermeld, leven honden in het wild in roedels. Het is belangrijk dat we dit verschijnsel goed kennen en begrijpen om de training vlot te laten verlopen.

Aan het hoofd van de roedel staat een leider, de zogenaamde alfahond. Deze leidersfiguur heeft een enorme invloed op de rest van de roedel. De andere honden in de groep zullen zich spontaan onderwerpen aan deze leider, op hem vertrouwen en zijn leiding volgen.

Gedomesticeerde honden leven niet in een roedel met andere honden, maar dat wil niet zeggen dat ze hun natuurlijk instinct niet volgen. Huishonden zullen zelf een roedel vormen met personen waarmee ze geregeld in contact komen; de leden van het gezin worden op die manier de roedel van de hond.

Dit creëert een unieke kans voor de hondentrainer. Door zichzelf als leider te profileren, zal uw hond u instinctief volgen, respecteren en zal hij van u willen leren. Omdat een hond zijn omgeving altijd ziet door dit aangeboren perspectief van roedels en leiders, is het niet meer dan logisch dat zijn trainer hiervan profiteert door zichzelf en zijn hond in een rol zal plaatsen waardoor de training sneller en doeltreffender zal verlopen.

De trainer kan zich op verschillende manieren profileren als ‘alfahond’. Door deze technieken zal uw hond zich goed voelen in zijn plaats in het gezin, waardoor hij receptiever zal worden voor uw training. Men zou kunnen zeggen dat het een kwestie is van de hond te laten zien wie de baas is, maar zo simpel is het niet. Bazig zijn en een leider zijn voor uw hond zijn twee totaal verschillende dingen. Het is niet omdat u uw gezag aan uw hond opdringt, dat hij u daarom als zijn ware leider zal beschouwen. Als u zich echter door middel van de volgende technieken profileert als groepsleider, is de kans groot dat uw hond u beschouwt als de alfahond en dat hij zich als het ware aan u zal onderwerpen.

Consequentie

Alle goeie leiders zijn in de eerste plaats consequent in het stellen van regels en wetten. Doen ze dit niet, dan worden ze niet serieus genomen. Hetzelfde geldt voor honden. Uw hond zal heel snel merken of u in bepaalde situaties voet bij stuk houdt of niet; vaak zal hij zijn grenzen aftasten om te zien hoe ver hij precies kan gaan en wie er in feite echt de baas is. Door consequent te zijn, laat u uw hond voelen dat hij niet met u kan sollen en zal hij sneller geneigd zijn uw leiding te volgen.

Respect

Leiders worden niet alleen gerespecteerd omwille van hun positie, maar ook om de manier waarop ze zich in die rol gedragen. Als zogenaamde leider van de roedel moet u streng, maar rechtvaardig zijn. Uw hond moet weten wie de leiding heeft, maar wees niet onredelijk in wat u verwacht van uw hond en dring uw regels niet aan hem op door geweld te gebruiken of hem te straffen. Blijf steeds steunen op het basisprincipe van een positieve benadering. Door een respectabel leider te zijn, zal uw hond vanzelf een respectvol volger zijn. Zijn onderwerping aan u moet gebaseerd zijn op appreciatie en wederzijds vertrouwen, en niet op angst of vernedering.

Interactie

Als succesvol groepsleider moet u communiceren met uw hond op een manier die het idee van een sociale hiërarchie versterkt. Honden zoeken bijvoorbeemd naar tekenen van leiderschap in de ogen. Door steeds oogcontact te houden met uw hond tijdens zijn training, zal hij uw rol als leider beter begrijpen en aanvaarden. Het is ook verstandig om af en toe de aandacht van uw hond op te eisen tijdens het spelen of wandelen of bij een wat intensievere trainingssessie. Door uw hond te bevelen bij u te komen of aan de voet te blijven en u aan te kijken, versterkt u uw positie als leider.

Een leider zijn voor uw hond is essentieel in zijn opvoeding, en kan zijn training veel effectiever maken. Door zichzelf te profileren als leider, creëert u een situatie waarin uw hond instinctief uw leiding zal volgen.